Asivik

Asiviks produkter är till för att användas. Asivik har utvecklats av erfaret friluftsfolk och har testas på resor och turer i hela världen. Resultatet är, att produkterna är enkla, funktionella och robusta. Överflödiga detaljer har skurits bort, så Asivik är produkter som fungerar när det verkligen gäller.

Från traditionell scout-utrustning till ett modernt friluftsmärke

Asivik har alltid varit en del av Outdoor Brands – i vart fall så länge som de flesta nuvarande medarbetare kan komma ihåg. Asivik är en kär gammal vän som i generationer har betytt solida och klassiska basprodukter i scouternas grundutrustning.  

Ryggsäcken och sovsäcken har traditionellt varit våra mest synliga Asivik- produkter. De flesta danska scouter kommer säkert ihåg hur Asivik-ryggsäcken hjälpte dem genom många äventyr i början.

Dags för uppgradering

Med fokus på solida basprodukter har Asivik växt sig större och starkare genom åren. I takt med utvecklingen har det efterhand uppstått ett behov av att uppgradera Asivik. Spejder Sport har därför kontinuerligt inspirerat Asivik till en rad nya spännande produkter.

Vad står Asivik för?

- Min vision om Asivik är att friluftslivet ska vara tillgängligt för alla. Alla ska kunna få fantastiska naturupplevelser och njuta naturen, berättar Christoffer Larsen, som har ansvaret för utvecklingen av Asivik. Han fortsätter: Mitt tydliga mål med Asivik är att skapa produkter som tål att användas, och som användarna har lust att använda. Och produkter som inte nödvändigtvis är jättedyra.

Det kan låta ganska enkelt och självklart, men funktionaliteten är det grundläggande i Asiviks identitet. Vi har upplevt prylar på marknaden som tyvärr inte håller måttet. Det vill vi förändra med våra enkla och robusta produkter.

Vi har stort fokus på att komponenter som utsätts för mycket slitage, till exempel en dragkedja, ska vara av god kvalitet och i en dimension som matchar resten av produkten. Detaljer som inte ger produkten ett mervärde ska tas bort. Med andra ord: Produkten ska vara till 100 % funktionell, både när det gäller en liten scoutryggsäck för första helgturen och ett fjälltält för två veckors vandring.

Ordet Asivik är grönländska och betyder sommarläger eller sommarboplats.

Rätt balans mellan komfort och styrka

Man ska vilja använda produkten, och därför är det en utmaning att hitta den rätta balansen mellan produktens komfort och styrka.

Det är till exempel enkelt att göra ett par regnbyxor i ett så starkt material att de tål att användas varje dag i 10 år. Byxor av en sådan kvalitet skulle dock bli väldigt obehagliga att bära. De skulle väga minst 1,5 kilo och vara av så styvt material att det inte skulle gå att böja benen.

För att man ska vilja använda produkten, behövs också öppenhet och transparens i hela tillverkningsprocessen.

En Asivik-produkt ska ta ansvaret för ett reellt behov. Vi ser många ”smarta” uppfinningar, som försöker att lösa ett problem som inte finns. Asivik-produkterna ska inspirera till att bli använda och till att dra ut på ett nytt äventyr. Oavsett om man är stor eller liten så är det turerna och upplevelserna det handlar om – Asivik ska bara göra dessa möjliga.  

Produktion med justa villkor

Priset är inte nödvändigtvis det primära incitamentet när man köper en Asivik-produkt, men priset kan medverka till att man tycker att det är ett attraktivt köp.

Outdoor Brands tillverkar Asivik direkt hos fabriker i Europa och i Asien, det är alltså inte flera olika led som ska tjäna på produkterna. Asivik tillverkas av ett fåtal producenter som var och en är bland de bästa inom sitt område.

- Vi besöker fabrikerna och utvecklar själva produkterna, det ger oss insyn i produktionen, säger Christoffer Larsen. Kvalitetskontroll och produktutveckling är mycket enklare när man kan prata direkt med den som sitter vid symaskinen.

Asivik produceras i två fabriker i Kina, en i Taiwan, en i Korea och en i Tjeckien. Fabrikerna tillhör inte de billigaste i världen, inte ens de billigaste i Kina, men de anställda har drägliga förhållanden och de håller en hantverksmässigt mycket hög nivå. Det är inga robotar som tillverkar Asivik, det är människor som vi respekterar.

Outdoorbrands.se ägs och drivs av:
Spejder Sport A/S, Lejrvej 13, 3500 Værløse - DK